Zorg bij u thuis

Als u zorg nodig heeft hoeft het niet lang te duren voordat u deze zorg krijgt. Neem nu contact op met NOVUM-Plus Zorg&Verpleging en u krijgt direct zorg. Wij helpen u graag op het moment, dat het u dat nodig heeft. Bij ons krijgt u niet te maken met wachttijden.

Onze vacatures

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging is voortdurend op zoek naar vakkundig, betrouwbaar en gemotiveerd personeel voor de zorg van onze cliënten. Wij bieden een goed salaris en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden.

Op dit moment zoeken wij dringend de volgende medewerkers:

  • Verpleegkundigen niveau 4.
  • Verpleegkundigen niveau 5
  • Verzorgende niveau 3
  • Verzorgenden IG
  • Wijkverpleegkundigen

Gebruik voor sollicitaties onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Ja
Nee
Ja
Nee

Algemene leveringsvoorwaarden

In de Algemene leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliënten en de zorgaanbieders. De leveringsvoorwaarden geven de rechten en plichten weer van ons en de cliënt. Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Actiz en BTN en gelden voor de gehele thuiszorg.

Privacybeleid

Beroepsgeheim
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, mogen alleen over de hulpverlening spreken met mensen die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in onze administratie.

Gebruik van uw persoonsgegevens
De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het Privacybeleid van NOVUM-Plus Zorg&Verpleging. Hierin staat ook welke afspraken gelden voor het gebruik van persoonlijke gegevens.

Klachtenprocedure

Onze medewerkers proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen.

U kunt over uw klacht of ontevredenheid altijd praten met de betrokken medewerker of uw zorgcoördinator. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zeer serieus .De ervaring leert, dat er dan meestal een goede oplossing gevonden wordt.

Met behulp van uw klacht, aanbeveling en de gevonden oplossing, proberen wij ook onze dienstverlening aan andere cliënten te verbeteren.

Cliëntvertrouwenspersoon
U kunt terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon als het niet lukt uw klacht te bespreken of als u het moeilijk vindt een klacht bespreekbaar te maken.

Klachtencommissie
Indien u niet tevreden bent met de gevonden oplossingen, kunt u ook schriftelijk uw klacht bij de Klachtencommissie van NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, indienen.

Het adres van de Klachtencommissie is:

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging
T.a.v. de klachtencommissie
Wagenweg 12-S
1442 BX Purmerend

Cliëntenraad

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging, heeft een cliëntenraad.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Hierbij streven zij ernaar dat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

De cliëntenraden beoordelen de concrete effecten van de zorg op het gebied van welzijn van de cliënten. Ze volgen het beleid kritisch en beoordelen of het cliëntenbelang hierin voldoende doorklinkt. De raden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Daarnaast hebben ze een signaalfunctie en wijzen NoVum-Plus Zorg&Verpleging, indien nodig alert op wat er onder de cliënten leeft.

Sociale kaarten

Bent u op zoek naar een voorziening of instantie bij u in de buurt? Onderstaande sociale kaart van het MEE, geeft u een overzicht van de instellingen en organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, (sociale) voorzieningen en wonen.

Adres
Wagenweg 12s
1442 BX Purmerend
Routebeschrijving